Dag 4 – support circles

#CaptureYourGrief dag 4 – support circles Redan medan hon levde sökte jag upp prematurgrupper på Facebook för att få hjälp, stöd och sammanhang. Efteråt b...