Spådomsskillz

Inför millennieskiftet påbörjade jag en novell som utgick från en tävling; ungdomar mellan 15 och 20 år skulle beskriva världen år 2050. Jag blev aldrig färdig ...