Mera Politik.

”Politik” fortsätter att vara bra. Den är nog Årets bok på min lista. ”Men jag älskar dig”, sa Moshe. Personligen tycker jag att det är ...

Politik-citat.

Något av det vackraste som jag läst på länge står på sidan 143 i Politik av Adam Thirlwell: Han försökte föreställa sig sig själv utan henne men ville inte.