Studentkåren i Östersund

Studentkåren i Östersund vid Mittuniversitetet har den underbara policyn att om jag redan betalar kåravgift till två andra kårer så är jag befriad från avgift från dem. Det enda jag behöver göra är att styrka att jag är medlem i två andra. Eftersom jag är medlem i både Studentkåren i Borås och studentkåren DISK den här terminen är jag avgiftsbefriad – och bara därför vill jag betala till studentkåren i Östersund. Jag tror de behöver medlemmar minst lika mycket som andra kårer.

Östersund – ni kan se fram emot 200 + 150 kr från mig!