Jag hjärta Lilla Paris

Elinsöt skickade en låt till mig. Jag garvade.
Hon var en indiedrottning ifrån Vänersborg
Hon hade kort svart page och hon tyckte att jag var gammal
Och alltför folklig, men hon hade mitt första album

– Orup, ”Indiedrottning”

Vänersborg! Vänersborg! Vänersborg får alldeles för lite uppmärksamhet i sångtexter. Hur många finns det inte om Sthlm?! Göteborg, Malmö, you name it. Det här är så vitt jag vet första gången Vänersborg omnämns. Förutom som lilla Paris av herr S. Men herr S…!