Din guide till de roliga delarna i uppsatsen Agnes

Agnes kan vid första anblicken verka lång och tråkig men så är inte fallet! Visst, vi lyckades inte på in ett fult ord (i b-uppsatsen fick vi in fucking och i IR-rapporten dirty) eller en rolig tv-dialog (b-uppsatsen från High Fidelity och IR-rapporten från Gilmore Girls). Men vi är subtilt roliga. Vi är medvetna om att Agnes är väldigt nischad, det är mycket snack som kräver en grundläggande kunskap om IR och gärna sådant vi lärt oss på koll 2 – inget gemene man kan alltså. Så här kommer en guide till de roliga delarna i Agnes, så du som läsare slipper traggla tråkig information!

Ett med det roligaste, tycker jag, är det här. På sidan 22 återfinns: …Pirkola (1998) och Pirkola, Puolamäki och Järvelin (2003)… Pirkola skrev 1998 en artikel som vi refererade till och 2003 skrev han en tillsammans med Puolamäki och Järvelin. Inget konstigt med det. Men när det står så där ser det ju ut som två par, Pirkola och Pirkola samt Puolamäki och Järvelin.

På sidan 7 behandlas först IR och sedan CLIR. I slutet av 1.1 IR kommer den här övergången till 1.2 CLIR. Ren poesi: Forskarna har ofta haft en hjärtefråga som de studerat och brunnit för och på så sätt har ämnet delats in i undergrupper. Nedan följer en beskrivning av en av dem.

På sidan 8 beskriver vi n-gram matching och i alla fall vi tyckte att vi var lite lustig med den här meningen: Författarna av denna uppsats – X1 och X2 – är ett exempel på ett 1-gram (även kallat unigram), eftersom det endast är en bokstav som skiljer namnen åt.

I kapitel 2 går vi igenom specifika lingvistiska grejer hos resptektive språk som vi använder. Under finskans del återfinns den, i mitt tycke, kufiska meningen också i dina bilar (autoissasikin på finska). Jag tycker det låter som en blandning av Din mamma! och Även du min Brutus!. Jag tror jag ska börja säga det, ”också i dina bilar”, eller ännu hellre på finska!

2.5.9 är en väldigt bra sammanfattning av den tidigare forskningen så man kan fan hoppa över den och bara läsa sammanfattningen.

Figur 2 och 3 är två mycket fina figurer som vi kämpade en hel del med. Först gjorde vi figur 2 tillsammans, sen satt jag en hel dag och gjorde om den bara för att vi dagen efter skulle göra om den igen. Men nu är de perfekta och säger jättemycket.

Resten av uppsatsen är inte så rolig men väldigt intressant.