”Men vad är de rädda för?”

Nu gör jag helt skamlöst reklam för Rädda Barnen. Jag tycker om Rädda Barnen. De gör ett bra arbete. Det har snart gått 20 år sedan FNs generalförsamling antog det som ofta kallas Barnkonventionen och jag personligen tycker att vi borde ha kommit längre i att beakta barns rättigheter. Jag vet att det är svårt och det är därför jag engagerar mig. I Rädda Barnen. Som gör ett bra arbete. (Vaddå, måste jag motivera?)

I min lokalförening, med nästan 1000 medlemmar men kanske ett tjugotal verkligt aktiva, ordnas det läxläsning där barn och ungdomar kan få hjälp (på grund av olika saker kanske inte föräldrarna kan eller hinner hjälpa till hemma), välbesökta föreläsningsserier som är öppna för alla, samarbeten tillsammans med andra lokalföreningar, Unicef och IKEA, insamlingar till ex Världens Barn, har och skapar dialog med skolorna i kommunen och politikerna, samt, sedan jag tog över, en upphottad hemsida (ni får själva gissa vilken).

Sådär, jag tycker att Rädda Barnen gör ett bra jobb och gör därför skamlöst reklam för dem i min blogg.