Dag 4 – support circles

dag4 #CaptureYourGrief dag 4 – support circles

Redan medan hon levde sökte jag upp prematurgrupper på Facebook för att få hjälp, stöd och sammanhang. Efteråt blev det grupper för andra som förlorat barn. Det var och är fortfarande skönt att ha ett sammanhang där alla har gått igenom samma sak, där alla förstår de motstridiga känslorna etc.

Våra familjer hjälpte oss med mycket, allt från sällskap till matlagning till umgås med stora barnet.

Jag skrev och lade upp saker på Instagram också och där fick jag också ett stort stöd.