Om personligt ansvar

Oredigerad svada om ansvar:

Jag tar lätt på mig saker, både att göra och känslor. Just känslorna kan vara jobbiga eftersom jag inte egentligen kan ta ansvar för andras känslor. Jag kan ta ansvar för mina egna. Jag kan och ska naturligtvis ta ansvar för hur jag beter mig mot folk! Men någonstans slutar jag och en annan människa börjar. Då… jag vet inte, slutar mitt ansvar då? Jag kan inte bestämma hur något jag gör eller säger ska tas emot. Jag kan ha en intention med något jag gör eller säger, men hur det faktiskt landar hos en annan människan det kan jag inte bestämma. Om jag inte kan bestämma över det – kan jag ansvara över det? Jag tycker det är mitt fel om jag säger något fel, men om jag menade något bra och det mottogs på ett annat sätt? Är det mitt fel eller den andras? Bådas? Ingens? Är det mitt ansvar att ställa till rätta? Har den andra människan något ansvar att förmedla hur det mottogs hos hen? Det är naturligtvis bra, så jag kan få en chans att förklara hur jag menade om mitt första sätt inte gjorde det. Men när jag fortfarande tycker att jag har rätt och det ändå mottogs fel – vems är ansvaret då?