Nu, här, direkt

De senaste tio sidorna i min bujo har bara varit dagsnoteringar, efter att den första månaden mest bestod i att göra listor.

Så satt jag och gjorde dagens notering när jag plötsligt kom på ”men det här måste jag ju göra en lista av!” Direkt: nästa lediga sida fick innehålla en lista med saker till en förening jag är med i.

Det älskar jag med bujo: att tänka på nåt och direkt göra det. På nästa sida. Inte längre fram, i en annan bok, på ett lösblad. Nu, här, direkt. Och det stör inte ”ordningen” i boken utan är en del av dess natur.