En ohejdad vana?

Mitt äldsta barn går på ett föräldrakooperativ som drivs som ekonomisk förening och både han och vi föräldrar trivs bra där. Eftersom det är ett föräldrakooperativ så finns det en styrelse som sköts av föräldrarna och jag blev invald som suppleant på senaste årsmötet.

Jag pratade med någon om det här och konstaterade att jag suttit med i någon styrelse eller haft något uppdrag nästan oavbrutet sedan gymnasiet. Då halkade jag in i något råd, jag minns inte vilket. Sen skrev jag för studentkårens tidning under mitt år på Kau och i Borås var jag aktiv i både sektionsstyrelsen och festföreningen. Jag tror det var där jag verkligen lade grunden för det här nördiga engagemanget.

När jag började på DSV i Kista så blev jag aktiv i klubbmästeriet och satt ett år i kårstyrelsen.

I samband med att jag flyttade till Stockholm 2008 blev jag också aktiv i lokala Rädda Barnen i Huddinge och var kvar där tills vi flyttade från kommunen. Sen hade jag nog en lucka från 2012 tills Blöjupprorets startades 2013. Där har jag varit aktiv hela tiden och nu är jag också invald i förskolans styrelse.