Bland gelikar

I senaste Ping tipsades det om boken ”Bland hondjävlar och bitterfittor: kvinnokamp i litteraturen” av Maria Ehrenberg som jag tyckte lät intressant och lånade.

Ehrenberg skriver om och lyfter fram det som brukar kallas den andra vågens feminism och litteratur som kom under den här tiden. I nio kapitel tar hon upp lika många författare som verkade under 1960- och 1970-talen och ett eller några verk av varje. I det sista kapitlet gör hon en tematisk genomgång för alla böcker.

Ehrenberg skriver om vad som föranledde böckerna, hur de mottogs och vad som hände därefter, hur och varför de satte en sådan prägel på sin tid. Hon skriver om vad böckerna berättar om sin tid: en del saker känns helt självklara idag men var inte det på 70-talet, medan andra saker känns tidlösa. Hon tar upp både svenska och utländska författare, främst amerikanska. Många av böckerna handlar om sexualitet, relationen till den egna, till andras, familjeliv, moderskap, arbete etc.

Jag hade bara läst Erica Jongs ”Rädd att flyga” och Gun-Britt Sundströms ”Maken” av dem som tas upp men blev såklart nyfiken på övriga.

Om ni vill ha lite kött på benen eller få en snabbgenomgång av böckerna tillsammans med litteraturstudier i dem så rekommenderar jag boken varmt.

Post 073 av #blogg100

Ehrenberg, Maria (2013). Bland hondjävlar och bitterfittor: kvinnokamp i litteraturen. Lund: BTJ Förlag.