”Skillnad mot guidelines s 92”

En sak jag uppskattar och tycker om är när andra studenter har gjort små anteckningar som faktiskt hjälper mig i biblioteksböcker. Det kan vara en liten hänvisning till en annan sida eller en pil i innehållsförteckningen till det jag faktiskt letar efter. Då känner jag samhörighet med generationer av tidigare studenter som också har slitit sitt hår på grund av uppsatsskrivande och jag känner mig inte så ensam längre.