Hemskolning och Montessori

Jag läste Lena Hanson Montessori och barns arbete idag (ja, på en dag, jag missade att plinga bussen och fick åka pendeltåg till jobbet istället). I kapitlet ”Montessori i praktiken – min grundskoleklass” står följande som jag fastnade för:

Maria Montessori framhåller att observation av barnen är en av lärarens viktigaste uppgifter. Genom att iaktta barnen kan man upptäcka vad de är speciellt intresserade av och det kan bli en uppslagsända när man försöker få dem att till exempel lära sig läsa. En pojke som var road av fåglar komponerade fågelnamn med hjälp av rörliga alfabetet, en fotbollsintresserad pojke lärde sig med mycken möda namnen oå alla lagen i allsvänskan.

(Hansson, 2003, s 79)

Jag minns inte att jag mötte något sådant här i skolan och jag tycker det är tråkigt att ingen tog till vara på mina intressen när det begav sig.

Om jag inte får hemskola mitt barn kan jag i alla fall hoppas och försöka få honom i en Montessoriskola.

Post 057 av #blogg100

Hanson, Lena (2003 [1994]). Montessori och barns arbete. 3. uppl. Stockholm: Liber