Chalmers byter bibliotekssystem

 Det börjar röra på sig! Det här såg jag nyss! Chalmers avdelningschef för Informationsresurser och tillgängliggörande, Daniel Forsman, meddelade idag att Chalmers bibliotek byter till Sierra och att de planerar att gå live i februari. Jag hoppas de bloggar om det – det här är ju jättespännande!

(En timme efter att han twittrat det frågade jag om de hade Millennium nu och tittade på Sierra? Så dum jag känner mig. Missa tweets, vad är det för fasoner?)